News & Event

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกับ Unicef จัดอบรม 'เซฟโซนเซฟใจสไตล์คุณครู' ให้ครูและผู้บริหารในจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกับ Unicef จัดอบรม 'เซฟโซนเซฟใจสไตล์คุณครู' ให้ครูและผู้บริหารในจังหวัดเชียงใหม่

20 October 2023

20-21 ตุลาคม 2566
ผู้บริหาร Unicef และ World Bank ลงพื้นที่เชียงใหม่

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ Unicef จัดการอบรม "เซฟโซนเซฟใจสไตล์คุณครู" ให้กับผู้บริหารและครูในจังหวัดเชียงใหม่ 10 โรงเรียน จำนวน 40 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่
โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วย Mrs. Kyungsun Kim ผู้อำนวยการองค์การ Unicef ประเทศไทย และ Mr. Koji Miyamoto, Senior economist for education global practice จาก World Bank เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย

โดยกิจกรรม “เซฟโซนเซฟใจสไตล์คุณครู” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพให้คุณครูสามารถสร้าง “พื้นที่พักใจ” ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คุณครูสามารถช่วยดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียน รวมถึงการดูแลใจของตัวคุณครูและวิธีการจัดการสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอีกด้วย

จากนั้น ได้นำ Mrs. Kyungsun Kim และ Mr. Koji Miyamoto เยี่ยมชมโครงการเซ็นทรัลทำ พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โครงการเชียงใหม่โมเดลด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านพระนอน การบริหารจัดการตลาดจริงใจและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้าน Good Goods รวมถึงการลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

โดยผู้บริหาร Unicef และ Wordbank ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้เปิดโอกาสในการมาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการในครั้งนี้ และจะนำแนวคิดของ เซ็นทรัลทำ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป

#CentralTham
#เซ็นทรัลทำ
#ทำด้วยกันทำด้วยใจ
#เซ็นทรัลทำเพื่อการศึกษา