เซ็นทรัลทำ เพื่อสังคม

เซ็นทรัลทำ เพื่อสังคม

กลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ โครงการเซ็นทรัล

มอบรถเข็นวีลแชร์ (พิเศษ) ที่ถูกออกแบบ และปรับตามสรีระของผู้ใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเปิดระดมทุน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ มอบเป็นทุนเริ่มต้นในการผลิตสินค้า สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนแก่คนพิการ ณ สมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ โครงการเซ็นทรัล ทำ ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสที่ห้างเซ็นทรัลฯ ครบรอบ 76 ปี ภายใต้ “โครงการมอบรถเข็นวีลแชร์ (พิเศษ) เป็นพาหนะสำหรับผู้พิการ” รวมมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้เพื่อเดินทางไปฝึกอบรมสร้างอาชีพได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยมีวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติต้อนรับ พร้อมด้วย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะผู้บริหารจากห้างเซ็นทรัลนำโดย ยุวดี จิราธิวัฒน์, นิตย์สินี จิราธิวัฒน์, สิริเกศ จิรกิติ, ชาริตา ลีลายุทธ พร้อมด้วยลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัล ให้เกียรติร่วมงาน ณ สมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้นอกจาการมอบรถเข็นวีลแชร์ (พิเศษ) ซึ่งจะถูกออกแบบ และปรับตามสรีระของผู้ใช้โดยเฉพาะแล้ว ทางโครงการฯ ยังมีการระดมทุน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับมอบเป็นทุนเริ่มต้นในการผลิตสินค้าประเภทตะกร้าพลาสติกโดยคนพิการ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยกลุ่มเซ็นทรัล ได้เริ่มให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ มาตรา 35 กับ สมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มจากกลุ่มคนพิการเพียง 10 คน ได้พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด ให้ความรู้โดยดีไซน์เนอร์ของกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงการรับมาจำหน่ายที่ร้าน Good Goods ซึ่งเป็นร้านที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเซ็นทรัล ทำให้สมาคม ได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์การตลาดเพิ่มเติม เรียนรู้การวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันปี 2566 โครงการสานตะกร้าพลาสติกโดยคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ได้ขยายโครงการไปยังชุมชนต่างๆ ใน 10 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ ในชุมชนต่างๆ กว่า 200 คน

ร่วมสนับสนุนได้ผ่านช่องทางระดมทุนบนเว็บไซต์ ทำ-ดี (25 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566)
www.tham-dee.com/projects/wheelchairforlife

ดูข้อมูลเซ็นทรัลทำเพื่อคนพิการ