โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนทั้งหมด

ผลการค้นหา 132 โรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ประเภท ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
ลำดับ รหัสโรงเรียน ประเภท ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
1 1019010037 เซ็นทรัลทำ วัดหนองสีดา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหนองสีดา หนองสีดา หนองแซง สระบุรี 18170
2 1019020050 เซ็นทรัลทำ ชุมชนวัดไทยงาม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านไทยงาม โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18230
3 1019020109 เซ็นทรัลทำ วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านหนองหมูใต้ฯ หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 18150
4 1019020053 เซ็นทรัลทำ วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านหนองสมัคร โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18230
5 1041030043 เซ็นทรัลทำ บ้านสร้อยพร้าว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านสร้อยพร้าว สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 41130
6 1041020061 เซ็นทรัลทำ บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 15 บ้านบ้านโคกศรีสำราญ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 41370
7 1041020189 เซ็นทรัลทำ บ้านหนองแสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 41340
8 1050010019 เซ็นทรัลทำ ชุมชนวัดท่าเดื่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านท่าเดื่อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
9 1050010027 เซ็นทรัลทำ บ้านโป่งน้อย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 13 บ้านสันลมจอย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
10 1050020094 เซ็นทรัลทำ บ้านแม่สา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านแม่สา แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
11 1343010240 เซ็นทรัลทำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ชั้นพื้นฐาน - ปวช - ปวส 201 หมู่ 4 ซอยดอนแดง 3 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
12 1019010090 เซ็นทรัลทำ ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านท้ายพิกุลฯ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120
13 1019010052 เซ็นทรัลทำ วัดมะขามเรียง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านบ่อกระโดน ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี 18130
14 1019010071 เซ็นทรัลทำ ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 7 บ้านบ้านตลาด บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 18190
15 1019010141 เซ็นทรัลทำ วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านห้วยบง ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000
16 1019020097 เซ็นทรัลทำ วัดหนองตาบุญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหนองตาบุญ บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี 18150
17 1034010106 เซ็นทรัลทำ บ้านแก้งซาว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านแก้งซาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี 34320
18 1034010097 เซ็นทรัลทำ บ้านท่าไห(ไหทอง) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 11 บ้านท่าไห ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
19 1034010200 เซ็นทรัลทำ บ้านโพนเมืองมะทัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านบ้านโพนเมืองมะทัน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
20 1050010116 เซ็นทรัลทำ ทาเหนือวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านห้วยบง ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
21 1041010044 เซ็นทรัลทำ บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านบ้านหนองขุ่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
22 1041010092 เซ็นทรัลทำ บ้านดงอุดม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
23 1080030045 เซ็นทรัลทำ วัดไม้เสียบ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
24 1080030074 เซ็นทรัลทำ วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านห้วยแหยง ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
25 1080030086 เซ็นทรัลทำ บ้านควนเงิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านบ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
26 1081010087 เซ็นทรัลทำ บ้านพระแอะ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบ้านพระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 81150
27 1080030205 เซ็นทรัลทำ บ้านท่าไทร อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านบ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
28 1081010120 เซ็นทรัลทำ บ้านพรุเตย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ 81120
29 1081010206 เซ็นทรัลทำ บ้านควนต่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านควนต่อ คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 81130
30 1080030261 เซ็นทรัลทำ วัดชะอวด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านบ้านชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80180
31 1082010022 เซ็นทรัลทำ เกาะยาว อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านบ้านท่าค่าย เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160
32 1082010131 เซ็นทรัลทำ วัดนิโครธาราม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านทับปุด ทับปุด ทับปุด พังงา 82180
33 1081010013 เซ็นทรัลทำ บ้านเขาเทียมป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านเขาเทียมป่า เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
34 1082010135 เซ็นทรัลทำ ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านไสเสียด บ่อแสน ทับปุด พังงา 82180
35 1081010018 เซ็นทรัลทำ บ้านคลองกำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านคลองกำ คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
36 1081010044 เซ็นทรัลทำ บ้านหนองน้ำแดง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านหนองน้ำแดง เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140
37 1081010055 เซ็นทรัลทำ บ้านทุ่งปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านทุ่งปรือ พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 81140
38 1081010076 เซ็นทรัลทำ วัดเกาะลันตา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านศรีรายา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 81150
39 1082010167 เซ็นทรัลทำ พระราชทานทับละมุ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 82210
40 1081010094 เซ็นทรัลทำ บ้านบางคราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านบ้านบางคราม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 81120
41 1081010115 เซ็นทรัลทำ บ้านพรุดินนา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านบ้านพรุดินนา พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 81120
42 1081010127 เซ็นทรัลทำ บ้านทุ่งเสม็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 81120
43 1083010006 เซ็นทรัลทำ บ้านฉลอง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
44 1081010165 เซ็นทรัลทำ วิทยาประชาคม ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านตัวอย่าง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 81160
45 1081010170 เซ็นทรัลทำ บ้านบางหอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 81160
46 1085010007 เซ็นทรัลทำ บ้านทรายแดง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 85000
47 1081010183 เซ็นทรัลทำ บ้านดินแดง ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 81120
48 1081010188 เซ็นทรัลทำ บ้านสะพานพน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านสะพานพน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 81190
49 1081010190 เซ็นทรัลทำ บ้านย่านอุดม ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 7 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81190
50 1081010202 เซ็นทรัลทำ บ้านคลองหมาก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านคลองหมาก คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ 81130
51 1085010033 เซ็นทรัลทำ ทุ่งตาพลวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 85130
52 1081010225 เซ็นทรัลทำ บ้านนาปง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านบ้านนาปง ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 81130
53 1092010028 เซ็นทรัลทำ วัดทุ่งหินผุด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านทุ่งหินผุด นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 92000
54 1082010004 เซ็นทรัลทำ บ้านตากแดด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านตากแดด ตากแดด เมืองพังงา พังงา 82000
55 1092020003 เซ็นทรัลทำ บ้านเกาะเคี่ยม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง ตรัง 92110
56 1082010162 เซ็นทรัลทำ วัดสุวรรณาวาส อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านแร่ บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 82120
57 1092020043 เซ็นทรัลทำ วัดวารีวง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบ้านวังวน วังวน กันตัง ตรัง 92110
58 1083010023 เซ็นทรัลทำ ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านสี่กอ กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120
59 1083010055 เซ็นทรัลทำ วัดมงคลวราราม ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านในยาง สาคู ถลาง ภูเก็ต 83110
60 1085010039 เซ็นทรัลทำ บ้านละอุ่นใต้ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านบ้านพรุข่า ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 85130
61 1085010046 เซ็นทรัลทำ บ้านเชี่ยวเหลียง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 5 บ้านบ้านนาใน เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 85120
62 1085010051 เซ็นทรัลทำ บ้านนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านบ้านนาเดิม บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 85120
63 1085010053 เซ็นทรัลทำ บ้านสำนัก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 85120
64 1085010064 เซ็นทรัลทำ กระบุรี ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบ้านดอนตาตุ่ม น้ำจืด กระบุรี ระนอง 85110
65 1085010065 เซ็นทรัลทำ บ้านน้ำจืดน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านบ้านตรอกปรือ น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง 85110
66 1085010077 เซ็นทรัลทำ ทับหลีสุริยวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านบ้านทับหลี มะมุ กระบุรี ระนอง 85110
67 1085010080 เซ็นทรัลทำ ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านบ้านบางบอน ลำเลียง กระบุรี ระนอง 85110
68 1092010095 เซ็นทรัลทำ หาดทรายทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหาดทรายทอง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 92120
69 1092020126 เซ็นทรัลทำ วัดห้วยนาง (วันครู2501) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านห้วยนาง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130
70 1092020025 เซ็นทรัลทำ บ้านท่าส้ม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 9 บ้านบ้านท่าส้ม บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110
71 1092020031 เซ็นทรัลทำ วัดสีหราษฎร์ศรัทธา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านบ้านควนทองสีห์ บางเป้า กันตัง ตรัง 92110
72 1092020063 เซ็นทรัลทำ บ้านบ่อหิน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านบ้านบ่อหิน บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150
73 1092020157 เซ็นทรัลทำ บ้านไร่ใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านไร่ใหญ่ ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160
74 1092020035 เซ็นทรัลทำ บ้านบางสัก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบ้านบางสัก บางสัก กันตัง ตรัง 92110
75 1092020082 เซ็นทรัลทำ บ้านควนตัง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านควนตัง เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 92130
76 1092140113 เซ็นทรัลทำ วัดกาญจนบริรักษ์ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านโคกแค เขาขาว ห้วยยอด ตรัง 92130
77 1092020084 เซ็นทรัลทำ ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหน้าค่าย ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 92130
78 1092020112 เซ็นทรัลทำ บ้านคลองคุ้ย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92190
79 1092020116 เซ็นทรัลทำ บ้านวังลำ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านวังคีรี วังคีรี ห้วยยอด ตรัง 92210
80 1092020135 เซ็นทรัลทำ วัดทุ่งใหญ่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่งใหญ่ ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 92000
81 1092020141 เซ็นทรัลทำ บ้านช่องลม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านบ้านช่องลม วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220
82 1092020148 เซ็นทรัลทำ บ้านทอนเหรียน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านทอนเหรียน เขาไพร รัษฎา ตรัง 92160
83 1019010014 โรงเรียนร่วมพัฒนา ชุมชนวัดหนองโนใต้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านหนองโน หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
84 1030030149 โรงเรียนร่วมพัฒนา สะแกราชวิทยาคม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านโคก สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
85 1034010194 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านสร้างมิ่ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 13 บ้านสร้างมิ่ง หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
86 1041010085 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านหนองนาคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
87 1081010041 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านควนม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 บ้านบ้านควนม่วง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 81140
88 1092010150 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านควนสวรรค์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 8 บ้านนาหมื่นศรี นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 92170
89 1392016101 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ปวช.-ปริญญาตรี 96 หมู่ที่ 4 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง 92000
90 00000008 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ชั้นพื้นฐาน - ปวช - ปวส 555 ถ.พิชัยรณรงค์ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
91 1341016201 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชั้นพื้นฐาน - ปวช - ปวส เลขที่ 8 ถ.โพศรี หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000
92 00000001 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านจะนู อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
93 00000002 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 17 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
94 00000003 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140
95 1067020122 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านทับเบิกร่วมใจ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 14 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
96 1030010002 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านโป่งแมลงวัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
97 1041030192 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านนาทรายน้ำรอด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านนาทราย นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130
98 00000005 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 92180
99 00000006 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
100 1050020238 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 9 บ้านหนองแหย่ง หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
101 1067020065 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านปากดุก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านปากดุก ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
102 1014020098 Centrality วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 7 บ้านจราย ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
103 1016010056 Centrality พิบูลสงเคราะห์๑ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านนิคมสร้างตนเอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
104 1063020065 Centrality บ้านห้วยไม้แป้น อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น มหาวัน แม่สอด ตาก 63110
105 1065020096 Centrality บ้านท่าข้าม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 20 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
106 1019020078 Centrality วัดหนองโรง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านหนองโรง หนองโรง หนองแค สระบุรี 18140
107 1062010068 Centrality บ้านหนองรี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านบ้านชัยพฤกษ์ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
108 1063020005 Centrality บ้านพะละ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140
109 1021010080 Centrality วัดหนองกรับ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านหนองกรับ หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
110 1022010030 Centrality บ้านศรัทธาตะพง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านตะพง เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
111 1050020214 Centrality วัดสันคะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 บ้านสันคะยอม สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
112 1052020016 Centrality วัดนาแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 52130
113 1025010103 Centrality วัดเนินสูง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 บ้านเนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
114 1031010150 Centrality บ้านหนองระนาม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบ้านหนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130
115 1072010030 Centrality วัดศีรษะเกษ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 9 บ้านบึงคัน บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
116 1083010045 Centrality เกาะนาคา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 5 บ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110
117 1030010013 Centrality บ้านจอหอ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบ้านจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
118 1047010023 Centrality บ้านดงขวาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านบ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
119 1065010128 Centrality วัดกรับพวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านกรับพวง วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 65140
120 1032010264 Centrality บ้านจังเอิดหนองแมว อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 9 บ้านจังเอิด หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์ 32170
121 00000004 Centrality ตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร(ห้วยระพริ้ง) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยระพริ้ง  พะวอ แม่สอด ตาก 63110
122 1024070252 Centrality บ้านอ่างตะแบก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านอ่างตะแบก ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
123 1014020046 Centrality วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้าน วัดอัมพวา บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
124 1014020077 Centrality วัดโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านโพ บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
125 1016010063 Centrality วัดโพธิ์ระหัต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบางขันหมาก บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
126 1019020024 Centrality วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านหาดสองแคว ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 18110
127 1022020094 Centrality โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านวังยาว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
128 1031010079 Centrality วัดบ้านเย้ยสะแก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
129 1034710601 Centrality บ้านโนนข่าโนนยาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 บ้านโนนข่า โนนยาง โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
130 1072010125 Centrality วัดดอนสุทธาวาส อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 7 บ้านดอนปรู ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
131 1052010059 Centrality วัดเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 บ้านบ้านปงชัย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 52000
132 1057010011 Centrality บ้านดอยฮาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านดอยฮางนอก ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000