โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนทั้งหมด

ผลการค้นหา 183 โรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ประเภท ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
ลำดับ รหัสโรงเรียน ประเภท ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ.
1 1050130451 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านพระนอน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 ชะเยือง ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
2 1019010014 โรงเรียนร่วมพัฒนา ชุมชนวัดหนองโนใต้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านหนองโน หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
3 1030010002 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านโป่งแมลงวัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
4 1030030149 โรงเรียนร่วมพัฒนา สะแกราชวิทยาคม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านโคก สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
5 1041010085 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านหนองนาคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
6 1034010097 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านท่าไห(ไหทอง) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 11 บ้านท่าไห ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
7 1092010150 โรงเรียนร่วมพัฒนา บ้านควนสวรรค์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 8 นาหมื่นศรี นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 92170
8 7276081412 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 19 วาวี แม่สรวย เชียงราย 57180
9 7277071408 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
10 00000001 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านจะนู อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 57000
11 00000002 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 17 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
12 1032650134 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) อนุบาล-ประถมศึกษา บ้านสำโรง หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 32180
13 1063160135 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านห้วยปลาหลด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 8 ห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 63110
14 00000003 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140
15 1063160212 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านร่มเกล้า 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 63160
16 1063160214 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านร่มเกล้า 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 63160
17 7257133219 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 13 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 57310
18 00000005 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 92180
19 00000006 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
20 7263063412 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 63110
21 1041030192 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านนาทรายน้ำรอด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านนาทราย นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130
22 1067020065 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านปากดุก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านปากดุก ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
23 1067020122 จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ บ้านทับเบิกร่วมใจ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย หมู่ 14 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
24 1032010149 SED บ้านหนองสนิท อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ที่ 9 บ้านหนองสนิท หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 32180
25 1036030132 SED วังใหม่พัฒนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 8 บ้านวังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
26 1040050053 SED บ้านเม็ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านเม็ง บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
27 1050010126 SED วัดดอนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 50130
28 1055010047 SED บ้านห้วยละเบ้ายา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สะเนียน เมือง น่าน 55000
29 1055010093 SED ชุมชนบ้านอ้อย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 55150
30 1057040120 SED ขุนขวากพิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 ขวากเหนือ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 57310
31 1071030065 SED บ้านเกริงกระเวีย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
32 1072030062 SED นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 อนุบาล-ประถมศึกษา นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
33 1072030078 SED นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
34 1072032010 SED ด่านช้างวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 191 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
35 1014310029 SED วัดกลางคลองสระบัว อนุบาล-ประถมศึกษา บ้านคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
36 1050130008 SED วัดสวนดอก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ - ชุมชนสวนดอก สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
37 1050130623 SED บ้านแม่โจ้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 แม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
38 1083400063 SED เชิงทะเลวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย หมู่ 1 เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
39 1183100003 SED พุทธมงคลนิมิตร  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ถนนเยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
40 3050200104 SED เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย อนุบาล-ประถมศึกษา 179 ถ. ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
41 1020080194 SED วัดตโปทาราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น บ้าน 275/6 หนองตายาย บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110
42 1050130760 SED บ้านป่าตาล อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 ป่าตาล สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
43 1019010037 SED วัดหนองสีดา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหนองสีดา หนองสีดา หนองแซง สระบุรี 18170
44 1019020050 SED ชุมชนวัดไทยงาม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านไทยงาม โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18230
45 1019020053 SED วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านหนองสมัคร โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18230
46 1019020109 SED วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านหนองหมูใต้ฯ หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 18150
47 1041030043 SED บ้านสร้อยพร้าว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านสร้อยพร้าว สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 41130
48 1041020061 SED บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 15 บ้านโคกศรีสำราญ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 41370
49 1041020189 SED บ้านหนองแสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 41340
50 1050010019 SED ชุมชนวัดท่าเดื่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านท่าเดื่อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
51 1050010027 SED บ้านโป่งน้อย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 13 บ้านสันลมจอย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
52 1050020094 SED บ้านแม่สา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านแม่สา แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
53 1050020238 SED ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 11 หนองแหย่ง หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
54 1019010090 SED ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านท้ายพิกุลฯ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120
55 1019010052 SED วัดมะขามเรียง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านบ่อกระโดน ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี 18130
56 1019010071 SED ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 7 บ้านตลาด บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 18190
57 1019020097 SED วัดหนองตาบุญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหนองตาบุญ บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี 18150
58 1019010141 SED วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านห้วยบง ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000
59 1034010194 SED บ้านสร้างมิ่ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 13 สร้างมิ่ง หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
60 1034010106 SED บ้านแก้งซาว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านแก้งซาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี 34320
61 1034010200 SED บ้านโพนเมืองมะทัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านบ้านโพนเมืองมะทัน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
62 1041010044 SED บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 ถนนอุดรธานี - หนองบัวลำภู หนองขุ่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
63 1041010092 SED บ้านดงอุดม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
64 1050010116 SED ทาเหนือวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านห้วยบง ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
65 1080030086 SED บ้านควนเงิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
66 1081010087 SED บ้านพระแอะ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านพระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 81150
67 1081010120 SED บ้านพรุเตย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ 81120
68 1081010115 SED บ้านพรุดินนา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านพรุดินนา พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 81120
69 1081010206 SED บ้านควนต่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านควนต่อ คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 81130
70 1080030045 SED วัดไม้เสียบ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
71 1082010022 SED เกาะยาว อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านท่าค่าย เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160
72 1080030074 SED วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านห้วยแหยง ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
73 1080030205 SED บ้านท่าไทร อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
74 1082010131 SED วัดนิโครธาราม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านทับปุด ทับปุด ทับปุด พังงา 82180
75 1080030261 SED วัดชะอวด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80180
76 1082010135 SED ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านไสเสียด บ่อแสน ทับปุด พังงา 82180
77 1081010013 SED บ้านเขาเทียมป่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านเขาเทียมป่า เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
78 1082010167 SED พระราชทานทับละมุ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 82210
79 1081010018 SED บ้านคลองกำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านคลองกำ คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
80 1081010041 SED บ้านควนม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 บ้านควนม่วง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 81140
81 1081010044 SED บ้านหนองน้ำแดง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านหนองน้ำแดง เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140
82 1081010055 SED บ้านทุ่งปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านทุ่งปรือ พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 81140
83 1081010076 SED วัดเกาะลันตา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านศรีรายา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 81150
84 1083010006 SED บ้านฉลอง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
85 1081010094 SED บ้านบางคราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านบางคราม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 81120
86 1081010127 SED บ้านทุ่งเสม็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 81120
87 1085010033 SED ทุ่งตาพลวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 85130
88 1081010165 SED วิทยาประชาคม ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านตัวอย่าง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 81160
89 1081010170 SED บ้านบางหอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 81160
90 1092010028 SED วัดทุ่งหินผุด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านทุ่งหินผุด นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 92000
91 1081010183 SED บ้านดินแดง ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 81190
92 1081010188 SED บ้านสะพานพน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านสะพานพน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 81190
93 1081010190 SED บ้านย่านอุดม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 7 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81190
94 1081010202 SED บ้านคลองหมาก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านคลองหมาก คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ 81130
95 1092020003 SED บ้านเกาะเคี่ยม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง ตรัง 92110
96 1081010225 SED บ้านนาปง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านบ้านนาปง ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 81130
97 1092020043 SED วัดวารีวง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านวังวน วังวน กันตัง ตรัง 92110
98 1082010004 SED บ้านตากแดด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านตากแดด ตากแดด เมืองพังงา พังงา 82000
99 1092020063 SED บ้านบ่อหิน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านบ่อหิน บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150
100 1082010162 SED วัดสุวรรณาวาส อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านแร่ บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 82120
101 1092020126 SED วัดห้วยนาง (วันครู2501) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านห้วยนาง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130
102 1083010023 SED ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านสี่กอ กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120
103 1083010055 SED วัดมงคลวราราม ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านในยาง สาคู ถลาง ภูเก็ต 83110
104 1085010007 SED บ้านทรายแดง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 85000
105 1085010039 SED บ้านละอุ่นใต้ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านพรุข่า ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 85130
106 1085010046 SED บ้านเชี่ยวเหลียง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 5 บ้านนาใน เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 85120
107 1085010051 SED บ้านนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 6 บ้านนาเดิม บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 85120
108 1085010053 SED บ้านสำนัก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 85120
109 1085010064 SED กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านดอนตาตุ่ม น้ำจืด กระบุรี ระนอง 85110
110 1085010065 SED บ้านน้ำจืดน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านตรอกปรือ น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง 85110
111 1085010077 SED ทับหลีสุริยวงศ์ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านทับหลี มะมุ กระบุรี ระนอง 85110
112 1085010080 SED ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านบางบอน ลำเลียง กระบุรี ระนอง 85110
113 1092010095 SED หาดทรายทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหาดทรายทอง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 92120
114 1092020157 SED บ้านไร่ใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านไร่ใหญ่ ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160
115 1092020025 SED บ้านท่าส้ม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 9 บ้านท่าส้ม บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110
116 1092020031 SED วัดสีหราษฎร์ศรัทธา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 6 บ้านควนทองสีห์ บางเป้า กันตัง ตรัง 92110
117 1092140113 SED วัดกาญจนบริรักษ์ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านโคกแค เขาขาว ห้วยยอด ตรัง 92130
118 1092020035 SED บ้านบางสัก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านบางสัก บางสัก กันตัง ตรัง 92110
119 1092020082 SED บ้านควนตัง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านควนตัง เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 92130
120 1092020084 SED ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้านหน้าค่าย ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 92130
121 1092020112 SED บ้านคลองคุ้ย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 5 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92190
122 1092020116 SED บ้านวังลำ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านวังคีรี วังคีรี ห้วยยอด ตรัง 92210
123 1092020135 SED วัดทุ่งใหญ่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 92000
124 1092020141 SED บ้านช่องลม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 บ้านช่องลม วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220
125 1092020148 SED บ้านทอนเหรียน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านทอนเหรียน เขาไพร รัษฎา ตรัง 92160
126 1014310370 กองทุนการศึกษา วัดหนองไม้ซุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 หนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
127 1034710142 กองทุนการศึกษา บ้านกุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 กุ่ม ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220
128 1057120125 Centrality ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย หมู่ 2 เวียงเหนือ เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
129 1014020098 Centrality วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 7 บ้านจราย ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
130 1016010056 Centrality พิบูลสงเคราะห์๑ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านนิคมสร้างตนเอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
131 1021010080 Centrality วัดหนองกรับ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านหนองกรับ หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
132 1024070252 Centrality บ้านอ่างตะแบก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านอ่างตะแบก ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
133 1031010150 Centrality บ้านหนองระนาม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 2 บ้านหนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130
134 1063020005 Centrality บ้านพะละ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140
135 1065020096 Centrality บ้านท่าข้าม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 20 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
136 1062010068 Centrality บ้านหนองรี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านชัยพฤกษ์ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
137 00000004 Centrality ตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร(ห้วยระพริ้ง) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยระพริ้ง  พะวอ แม่สอด ตาก 63110
138 1063020065 Centrality บ้านห้วยไม้แป้น อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น มหาวัน แม่สอด ตาก 63110
139 1014020046 Centrality วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 4 บ้าน วัดอัมพวา บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
140 1014020077 Centrality วัดโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านโพ บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
141 1016010063 Centrality วัดโพธิ์ระหัต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านบางขันหมาก บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
142 1019020024 Centrality วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 หาดสองแควใต้ ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 18110
143 1019020078 Centrality วัดหนองโรง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านหนองโรง หนองโรง หนองแค สระบุรี 18140
144 1022010030 Centrality บ้านศรัทธาตะพง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 1 บ้านตะพง เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
145 1022020094 Centrality โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 4 บ้านวังยาว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
146 1025010103 Centrality วัดเนินสูง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 14 เนินสูง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230
147 1030010013 Centrality บ้านจอหอ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
148 1031010079 Centrality วัดบ้านเย้ยสะแก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
149 1034710601 Centrality บ้านโนนข่าโนนยาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 บ้านโนนข่า โนนยาง โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
150 1032010264 Centrality บ้านจังเอิดหนองแมว อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 9 บ้านจังเอิด หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์ 32170
151 1047010023 Centrality บ้านดงขวาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
152 1050020214 Centrality วัดสันคะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 8 บ้านสันคะยอม สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
153 1052020016 Centrality วัดนาแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 3 บ้านนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 52130
154 1072010030 Centrality วัดศีรษะเกษ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 9 บ้านบึงคัน บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
155 1052010059 Centrality วัดเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 11 บ้านปงชัย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 52000
156 1057010011 Centrality บ้านดอยฮาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 3 บ้านดอยฮางนอก ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
157 1065010128 Centrality วัดกรับพวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 บ้านกรับพวง วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 65140
158 1072010125 Centrality วัดดอนสุทธาวาส อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 7 บ้านดอนปรู ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
159 1083010045 Centrality เกาะนาคา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู่ 5 บ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110
160 1350016201 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปวช.-ปริญญาตรี เลขที่ 167 ถนนพระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
161 1330146101 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ชั้นพื้นฐาน - ปวช - ปวส 99 หมู่ 1 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
162 1334016201 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปวช.-ปริญญาตรี  410 ถนนพรหมราช ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000
163 1381016101 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ปวช.-ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ถนน เจ้าฟ้า ปากน้ำ เมือง กระบี่ 81000
164 1350016101 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปวช.-ปริญญาตรี เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
165 00000008 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปวช.-ปริญญาตรี 555 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
166 1341016201 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ปวช.-ปริญญาตรี เลขที่ 8 ถ.โพศรี หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000
167 1392016101 อาชีวะร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ปวช.-ปริญญาตรี 96 หมู่ที่ 4 บ้านควน เมือง ตรัง 92000
168 1343010240 โรงเรียนฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ชั้นพื้นฐาน - ปวช - ปวส 201 หมู่ 4 ซอยดอนแดง 3 มีชัย เมือง หนองคาย 43000