เซ็นทรัลทำ Better life

ฐานข้อมูลนักกีฬา

เซ็นทรัลทำ Better life

ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ ทั้งสโมสรกีฬาเซ็นทรัล

“เซ็นทรัล ทำ” เชื่อมั่นในความสามารถของนักกีฬาคนพิการ จึงมุ่งส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ ทั้งสโมสรกีฬาเซ็นทรัล รวมถึงสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ในครั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติ รายการ ITTF Thailand Para Open 2023 ที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาคนพิการจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 ประเทศ ทั่วโลก จำนวนนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมกว่า 500 คน ซึ่งผลคะแนนจากการแข่งขันรายการนี้ จะมีผลต่อการจัดอันดับนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าแข่งกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้ภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำ โดยกลุ่มเซ็นทรัล เริ่มสนับสนุนจ้างงานคนพิการนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน โดยสนับสนุนนักกีฬาคนพิการเป็นพนักงานประจำของบริษัท จำนวน 28 คน ต่อมาในปี 2562 กลุ่มเซ็นทรัล เริ่มสนับสนุนงบประมาณ ให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้การสนับสนุนให้กับ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำคนพิการไทย สมาคมกีฬาวีลแชร์เรสซิ่งคนพิการไทย และ สมาคมเทเบิลเทนนิสคนพิการไทย การแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่เป็นพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลสังกัดสโมสรกีฬาเซ็นทรัล เข้าร่วมแข่งขัน 5 คน แบ่งเป็นนักกีฬา 4 คน และผู้ฝึกสอน 1 คน

91

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส

114

นักกีฬาใน
สถานสงเคราะห์

29

นักกีฬาคนพิการ

218

โครงการส่วนพระองค์ภา

249

นักกีฬาจาก
School Project

ฐานข้อมูลนักกีฬา ประจำปี 2567

จำนวนนักกีฬาและและโค้ช
1 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน นักกีฬา โค๊ช
1.1 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส 70 61 9
1.2 นักกีฬาอาวุโส 21 21 0
2 นักกีฬาในสถานสงเคราะห์ จำนวน นักกีฬา โค๊ช
2.1 บ้านราชวิถี 37 37 0
2.2 มูลนิธิมหาราช 35 35 0
2.3 บ้านเวียงพิงค์ 20 20 0
2.4 บ้านสระบุรี 22 22 0
3 นักกีฬาคนพิการ จำนวน นักกีฬา โค๊ช
3.1 นักกีฬาคนพิการ 29 29 0
4 นักกีฬาในโครงการพระราชดำริ จำนวน นักกีฬา โค๊ช
4.1 โครงการพระราชดำริส่วนพระองค์ภา 908 218 218 0
5 นักกีฬาเทเบิลเทนนิสตามโรงเรียน จำนวน นักกีฬา โค๊ช
5.1 School Project 249 240 9
  รวมสนับสนุน 701