คลังความรู้

โรงเรียนคุณธรรม

สถานศึกษาพอเพียง

เซ็นทรัลทำเพื่อครูเป็นโค้ช

STEM

ENGLISH

ฐานการเรียนรู้

เริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่ง่ายๆ ฉบับเพื่อการเรียนรู้

โครงการโรงเรียนพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่อย่างยั่งยืน มุ่นเน้นการส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้

อ่านต่อ

เห็ดของฉัน ฉบับเพื่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์สำหรับการเพาะเห็ดเพื่อการเรียนรู้ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทัก

อ่านต่อ

ฐานการเรียนรู้ ขยะ

Sustainability collaborative cities convener truth. Synthesize change lives equal.

อ่านต่อ

โครงการตัวอย่าง

โครงการไก่ไข่ โรงเรียนวัดห้วยนาง

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร

โครงการข้าวไร่ดอกข่า โรงเรียนบ้านตากแดด

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร

โครงการวินัยจราจร โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร

โครงการ Solar cells โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร

โครงการ Zero waste โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร

โครงการผ้าทอซาโอริ มูลนิธิบ้านสมานใจ

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร