โครงการ

โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ชื่อโครงการ โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

จังหวัด : สระบุรี

ระยะเวลา :

รูปแบบโครงการ :

สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

จำนวน 11 (คน)

ใช้สิทธิบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด