โครงการ

โครงการทำกระเป๋าผ้า พรมเช็ดเท้า และรองเท้าเตะเพื่อจำหน่าย

ชื่อโครงการ โครงการทำกระเป๋าผ้า พรมเช็ดเท้า และรองเท้าเตะเพื่อจำหน่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลา :

รูปแบบโครงการ :

สมาคมคนพิการจังหวัดอยุธยา

จำนวน 5 (คน)

ใช้สิทธิบริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด (5)