โครงการ

โครงการครูผู้ช่วยสอน&นักดนตรี

ชื่อโครงการ โครงการครูผู้ช่วยสอน&นักดนตรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ จ.ขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น

ระยะเวลา :

รูปแบบโครงการ : ให้บริการสนับสนุนหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ จ.ขอนแก่น