ฟุตบอล USCC Girl Soccer

สรุปผลการแข่งขัน

รายการ ฟุตบอล USCC Girl Soccer

ปี 2563 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ฟุตบอล USCC Girl Soccer

ที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กทม. (สนามฟุตบอล กกท. 1)​